Вітаю Вас Гість | RSS

Правила Української мови

Неділя, 18.11.2018, 11:48
Головна » Статті » Фонетика

Творення звуків
Як твориться звук?
Звуки мови творяться мовним апа¬ратом людини, який складається з:
•    органів дихання (діафрагма, леге¬ні, бронхи, дихальне горло, або трахея);
•    гортані з голосовими зв’язками;
•    надставної труби, що складається з трьох порожнин — глоткової, ро¬тової, носової;
•    органів артикуляції (вимовляння): язика, зубів, губ, піднебіння, язичка.
Упоперек гортані, майже горизон¬тально, розміщені й прикріплені до хрящів два невеликі пучки м’язів (голосові зв’язки). Вони еластичні, можуть скорочуватися й розтягува¬тися, розслаблюватися й напружува¬тися. Утворюваний голосовими зв’яз¬ками простір називають голосовою
 
Фонетика. Графіка. Орфоепія
щілиною. Голос виникає тоді, коли під тиском видихуваного повітря го¬лосові зв’язки періодично колива¬ються, наближаючись при цьому од¬на до одної і напружуючись.
Схема мовного апарату
 
З гортані струмінь повітря разом з голосом чи шумом потрапляє в по¬рожнину глотки, а потім у ротову чи носову порожнину. З трьох порож¬нин надставної труби найважливішу роль у звукоутворенні відіграє ротова порожнина, що розташована між двома щелепами — верхньою нерухо¬мою і нижньою рухомою.
Значну роль в утворенні звуків ві-
діграє піднебіння, яке умовно поді-
ляють на три частини: передню, се-
редню і задню з язичком на кінці.
Язичок закриває або відкриває вихід
видихуваному струменю повітря в
носову порожнину й таким чином
\ бере участь у творенні носових
/ звуків. Звуки остаточно форму-
ються в надгортанних порожнинах.
Робота органів мовлення регулю-
ється мозком людини, центральною
нервовою системою.
Усі мовні органи поділяють на ак¬тивні й пасивні. До активних мовних органів належать голосові зв’язки, зад¬ня спинка глотки, м’яке піднебіння, язик і губи. До пасивних мовних ор¬ганів належать тверде піднебіння, яс¬на й зуби, а також носова порожнина.
Роботу мовних органів, яка не¬обхідна для утворення звука, нази¬вають артикуляцією звука.
Усі мовні звуки поділяються на го¬лосні і приголосні.
Голосні — це звуки мови, в основі яких лежить голос. При творенні го¬лосних на шляху видихуваного по¬вітря немає перепон.
Приголосні — це звуки мови, в ос¬нові яких лежить самий шум або шум з більшою чи меншою домішкою го¬лосу. При творенні приголосних на шляху видихуваного повітря мовні органи створюють більші або менші перепони.

Переглядів: 2228
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: