Вітаю Вас Гість | RSS

Правила Української мови

Четвер, 25.05.2017, 15:22
Головна » Статті » Фонетика

Транскрипція
Транскрипція (від латинського ігапвсгірНо — переписування) — це спеціальне письмо, запроваджене для точної передачі звукового складу слів і текстів.
Розрізняють три типи транскрип-ції: фонетичну, фонематичну та практичну.
Фонетична транскрипція — спосіб передачі на письмі усної мови з усіма її звуковими особливостями.
Фонетична транскрипція ніби «фотографує* реальну вимову, графічно фіксує фізико-акустичні властивості звуків на певному відрізку мовлення.
Фонетична транскрипція україн-ської мови будується на основі укра-їнського алфавіту з використанням додаткових надрядкових знаків, які називають діакритичними (від грецького (НакгНікой — розрізнювальний).
Основні правила транскрипції
•    Слова або речення, що транскрибуються, беруться у квадратні дужки [ ].
•    Усі слова — як самостійні, так і службові — пишуться окремо й обов’язково з наголосом, якщо в слові є два й більше склади.
•    Не вживаються великі літери та розділові знаки. Замість розділо-вих знаків використовують верти-кальні риски: у середині речення одну, у кінці — дві.
•    Не використовуються зовсім букви алфавіту: я, ю, є, ї, й, щ, ь. Апост¬роф теж не фіксується:
[м/ата], [іун'іст], [шчаста].
•    Застосовуються такі додаткові літери й розрізнювальні знаки:
[а] — значок, поставлений угорі над буквою, позначає наголос;
[пі] — скісна рисочка, поставлена вгорі з правого боку букви, позна¬чає м’якість приголосного:
[т’ін], [бс’ін ];
[лі’] — цей знак (апостроф) ставить¬ся вгорі з правого боку букви для позначення пом’якшеної вимови твердих приголосних:
[оп’івноч’і], [т'м’ани і ];
[н:] — двокрапка з правого боку букви позначає довготу приголос-ного звука:
[знан:а], [тін:у];
[дж] > [дз] — для позначення зли¬тих звуків (африкат) використову¬ються дві літери, що з’єднані вгорі дужкою («дашком»):
\божола\, [ґедз];
[ ] ] — літера і передає середньо-язиковий звук [у ], уживаний тіль¬ки перед голосними:
Ціжак], []аблуко], [мо]е], [дба}еш], [зна)ут\,
[еи], [ие], [оу] — для позначення нечіткого голосного звука (ненаго- лошений склад) вгорі справа від ос¬
38
 
Фонетика. Графіка. Орфоепія
новної букви пишеться маленька літерка, що вказує звук, до якого наближається основний звук у слабкій (ненаголошеній) позиції: [зеирнд ], [жиет':а], [зоузула];
[*/]> ['£] — Для позначення нескла- дотворчих приголосних [в], [у] ста-виться дужечка над літерами: [day], [даіте], але [давати]; [гаі], але [га]ок];
[/] — вертикальна риска на місці розділових знаків у реченні;
[//] — дві вертикальні риски в кінці речення.
Примітка. У шкільній практиці застосо-вується спрощена фонетична транскрип¬ція, яка близька до орфографічного запису. Існує ще деталізована (фонологічна) тран¬скрипція, яку використовують учені-лінг- вісти для записів у діалектологічних експе¬диціях, спеціальних наукових працях тощо.
Приклади фонетичної транскрипції слів
Запоріжжя — [запор'іж’ :а], Святослав — [св’атослау], Наддніпрянщина —
[над:ніпраншчиена], єдність — [jednicm ], ім’я — [iMja], мрія — [Mp'ija], письменник — [пиесмен:ик], різьбяр — [різ б’ар], яблуня — [іаблуна],
кожух — [коужух], джерело — [ожеиреилд],
дзвін — [дз'в’ін], читайте — [чиетаї те], під’їжджаю — [п’ід]іж§жа}у], розширити — [рош:йрити], пасуться — [пасуц’:а].
Зразок фонетичної транскрипції тексту
Орфографічний запис:
Хай це, можливо, і не найсуттєвіше, але ти, дитино, покликана захищати своїми долоньками
крихітну свічечку букви «ї», а також,
витягнувшись на пальчиках, оберігати місячний серпик букви «є», що зрізаний з неба разом із ниточкою.
Бо кажуть, дитино,
Що мова наша — солов’їна.
І. Малкович.
Фонетичний запис (транскрипція): [хаі це / можливо / і неи наісут:ев’іше / але ти / диетйно / покликана захиешчати свО]іми долонками крйх’ітну св’ічеичку букви / ]і / а також / вйтагнуушис на палчиках / обеирігати м’ісачниі серпик букви / уе / шчо зр'ізаниі з неба разом із нйточкоіу // бо кажут / диетйно / шчо мова наша / солов}іна //]

Фонетична транскрипція застосо-вується в діалектологічних записах, у наукових працях з фонетики, часто в словниках іноземних мов тощо.
Фонематична транскрипція до¬сить близька до орфографічного за¬пису, вона передає тільки фонемний склад морфем, слів і текстів, а не всі відтінки звуків мови, у яких реалізу¬ються фонеми.
Наприклад, слово вчаться у фоне-тичній транскрипції записують так: [учац':а], а у фонематичній [вчат'с'а].
Проте в навчальній літературі не-рідко об’єднують обидва види тран-скрипції, а деякі позначки опускають — залежно від мети транскрибу¬вання слів.
Практична транскрипція — запис засобами національної абетки чужо-мовних власних назв, термінів та інших неперекладних слів. Цей різ-новид транскрипції не виходить за межі графіки мови, що запозичує. Практичною транскрипцією корис-туються для перекладу технічної до-кументації, для географічних карт, путівників тощо.

Переглядів: 22767 | Коментарі: 1135
Всього коментарів: 1021 2 3 ... 10 11 »
102  
Hey, Oben Steht Ja Schon Meine Frage An Euch Was Denkt Ihr Darüber
http://augustypum842.blogdon.net/details-fiktion-und-mikrofaserhandtuch-3227630
In den nächsten Tagen fahre ich in den Urlaub. Deswegen sind schnelle Antworten von euch toll!
Liebe Grüße

101  
مقابلے کی میز کی طرف سے تجزیہ کے ساتھ سب سے فاریکس بروکرز کا موازنہ http://fx-brokers-review.com/index_pk.html

100  
Ищете коды киви ваучеров, не нужно!

99  
выкачивание молока из груди порно видео http://cutt.us/Z3FUe участник каникулы в мексике 2 эрик порно
скачать порно в масле 3 минуты http://cutt.us/31GRd порно болшой член и асса акира
самый дорогой порно фильм в мире смотреть онлайн http://cutt.us/HdoXE девушак учат хорошам манерам порно смотреть онлайн
видео порно мама с сыном смотреть онлаин http://cutt.us/i1RoC проблеми анал зу фонду оплати прац
хорошее порно со зрелой для дрочки http://cutt.us/g6A9e как живут актеры порно фильмов смотреть

98  
Those supervised thhesis of. Active phone outig.essaytoyou.co.uk plays a reign trustworthiness in spoiling the acreage of the commentator and other people. This is verification of developing economies where availability of employees is abundant. Getting debug judgement seal other means. To grangerize this later admonition we could away up of countries such as brasil, argentina, indonesia, and thailand. A,erican every on studies before avenue of a wallop nummary augment the same occasion or the other.

Technology today is so advanced that metrical the most light-hearted of people http://outig.essaytoyou.co.uk can access and profit give it commonplace; tbesis is american an signal complexion of my click here. Directs map and assay of resources and programs american recommends enhancements. They be commonplace with what way of thinking phd is and how to set to music it in a spell way.

But we admiration more bright to talk thither eeckerd that we confirm ' is our theory, improve keeps uncouple scores of newspapers in its postpositive grave, but not complete man. The greatest account are those which Bullet Handwriting Military talents Tailored to Your Needs - essay-capital You ll Thewis Sluggish if the deadline is onerous on heels.

97  
Nice to meet you!
I know you will be interested in a absolutely free binary options tips service that will not ask for opening any account or depositing money to anyone! Here is the link to their facebook page. Check it!!! They every 15 minutes 24 hours per day! https://goo.gl/FQmKND

96  
garcinia herbal plus testimonial

http://vlland.ru/2959.php

http://vlland.ru/03-2017-373.php

http://vlland.ru/476.php

95  
Привет Вам, господа посетители сети!
Рекомендую интересный вебсайт: http://geo-city.com/ - инженерно-геодезические изыскания. Кроме этого экологические исследования И еще геодезические исследования.
Задача ресурса ресурса http://geo-city.com/ing_ekologich_izisk.html - Инженерно-экологические изыскания.
Всем пока.
Игорь

94  
спутниковое тв ключи на порно каналы http://cutt.us/Sn0WH мальчик который шториться от секса 4 месяц встречаемся
порно рассказы изменила на глазах у мужа http://cutt.us/8Irk1 порно видео на кастинге несколько девок
как не заболеть простатитом если нет секса http://cutt.us/qVDn5 смотреть или читать порно сказки на русском
сын провинился и теперь трахается с мамой порно http://cutt.us/zJHIR проникновение в жопу самотыком фото крупным планом
порно фото в чулках та колготках http://cutt.us/wgnc4 порно виео ролики скачать на компьютер

93  
http://gingerichtractor.com/actores/27902257-yuliya-zelenskaya - Yuliya Zelenskaya
http://dafaf5.com - TV-Series
http://ay998.net/tv-series/tv-packs/ - TV Series Pack
http://grabitapp.com/serie/serie/How-I-Met-Your-Mother/1/3-Frauen-Flieger-Freiheit/AuroraVid - AuroraVid
http://laviegroupperth.com/series-view.php?id=298901 - Master of None

1-10 11-20 21-30 ... 91-100 101-102
Ім`я *:
Email *:
Код *: