Вітаю Вас Гість | RSS

Правила Української мови

Неділя, 18.11.2018, 11:47
Головна » Статті » Фонетика

Транскрипція
Транскрипція (від латинського ігапвсгірНо — переписування) — це спеціальне письмо, запроваджене для точної передачі звукового складу слів і текстів.
Розрізняють три типи транскрип-ції: фонетичну, фонематичну та практичну.
Фонетична транскрипція — спосіб передачі на письмі усної мови з усіма її звуковими особливостями.
Фонетична транскрипція ніби «фотографує* реальну вимову, графічно фіксує фізико-акустичні властивості звуків на певному відрізку мовлення.
Фонетична транскрипція україн-ської мови будується на основі укра-їнського алфавіту з використанням додаткових надрядкових знаків, які називають діакритичними (від грецького (НакгНікой — розрізнювальний).
Основні правила транскрипції
•    Слова або речення, що транскрибуються, беруться у квадратні дужки [ ].
•    Усі слова — як самостійні, так і службові — пишуться окремо й обов’язково з наголосом, якщо в слові є два й більше склади.
•    Не вживаються великі літери та розділові знаки. Замість розділо-вих знаків використовують верти-кальні риски: у середині речення одну, у кінці — дві.
•    Не використовуються зовсім букви алфавіту: я, ю, є, ї, й, щ, ь. Апост¬роф теж не фіксується:
[м/ата], [іун'іст], [шчаста].
•    Застосовуються такі додаткові літери й розрізнювальні знаки:
[а] — значок, поставлений угорі над буквою, позначає наголос;
[пі] — скісна рисочка, поставлена вгорі з правого боку букви, позна¬чає м’якість приголосного:
[т’ін], [бс’ін ];
[лі’] — цей знак (апостроф) ставить¬ся вгорі з правого боку букви для позначення пом’якшеної вимови твердих приголосних:
[оп’івноч’і], [т'м’ани і ];
[н:] — двокрапка з правого боку букви позначає довготу приголос-ного звука:
[знан:а], [тін:у];
[дж] > [дз] — для позначення зли¬тих звуків (африкат) використову¬ються дві літери, що з’єднані вгорі дужкою («дашком»):
\божола\, [ґедз];
[ ] ] — літера і передає середньо-язиковий звук [у ], уживаний тіль¬ки перед голосними:
Ціжак], []аблуко], [мо]е], [дба}еш], [зна)ут\,
[еи], [ие], [оу] — для позначення нечіткого голосного звука (ненаго- лошений склад) вгорі справа від ос¬
38
 
Фонетика. Графіка. Орфоепія
новної букви пишеться маленька літерка, що вказує звук, до якого наближається основний звук у слабкій (ненаголошеній) позиції: [зеирнд ], [жиет':а], [зоузула];
[*/]> ['£] — Для позначення нескла- дотворчих приголосних [в], [у] ста-виться дужечка над літерами: [day], [даіте], але [давати]; [гаі], але [га]ок];
[/] — вертикальна риска на місці розділових знаків у реченні;
[//] — дві вертикальні риски в кінці речення.
Примітка. У шкільній практиці застосо-вується спрощена фонетична транскрип¬ція, яка близька до орфографічного запису. Існує ще деталізована (фонологічна) тран¬скрипція, яку використовують учені-лінг- вісти для записів у діалектологічних експе¬диціях, спеціальних наукових працях тощо.
Приклади фонетичної транскрипції слів
Запоріжжя — [запор'іж’ :а], Святослав — [св’атослау], Наддніпрянщина —
[над:ніпраншчиена], єдність — [jednicm ], ім’я — [iMja], мрія — [Mp'ija], письменник — [пиесмен:ик], різьбяр — [різ б’ар], яблуня — [іаблуна],
кожух — [коужух], джерело — [ожеиреилд],
дзвін — [дз'в’ін], читайте — [чиетаї те], під’їжджаю — [п’ід]іж§жа}у], розширити — [рош:йрити], пасуться — [пасуц’:а].
Зразок фонетичної транскрипції тексту
Орфографічний запис:
Хай це, можливо, і не найсуттєвіше, але ти, дитино, покликана захищати своїми долоньками
крихітну свічечку букви «ї», а також,
витягнувшись на пальчиках, оберігати місячний серпик букви «є», що зрізаний з неба разом із ниточкою.
Бо кажуть, дитино,
Що мова наша — солов’їна.
І. Малкович.
Фонетичний запис (транскрипція): [хаі це / можливо / і неи наісут:ев’іше / але ти / диетйно / покликана захиешчати свО]іми долонками крйх’ітну св’ічеичку букви / ]і / а також / вйтагнуушис на палчиках / обеирігати м’ісачниі серпик букви / уе / шчо зр'ізаниі з неба разом із нйточкоіу // бо кажут / диетйно / шчо мова наша / солов}іна //]

Фонетична транскрипція застосо-вується в діалектологічних записах, у наукових працях з фонетики, часто в словниках іноземних мов тощо.
Фонематична транскрипція до¬сить близька до орфографічного за¬пису, вона передає тільки фонемний склад морфем, слів і текстів, а не всі відтінки звуків мови, у яких реалізу¬ються фонеми.
Наприклад, слово вчаться у фоне-тичній транскрипції записують так: [учац':а], а у фонематичній [вчат'с'а].
Проте в навчальній літературі не-рідко об’єднують обидва види тран-скрипції, а деякі позначки опускають — залежно від мети транскрибу¬вання слів.
Практична транскрипція — запис засобами національної абетки чужо-мовних власних назв, термінів та інших неперекладних слів. Цей різ-новид транскрипції не виходить за межі графіки мови, що запозичує. Практичною транскрипцією корис-туються для перекладу технічної до-кументації, для географічних карт, путівників тощо.

Переглядів: 48612 | Коментарі: 1926
Всього коментарів: 1801 2 3 ... 17 18 »
180 V4ITEL  
Порядок і приклади фонетичного аналізу слова в українській мові для 1,2,3,4 класу, середньої і старшої школи, університету.
https://v4itel.pp.ua/fonetichnij-rozbir-sliv-pravila/

179 Davidpem  
Hello friends! Who want to find me and to talks I moved here:
http://haixian8.cc/home.php?mod=space&uid=71515

178 Kennetharemy  
I've visited themeforest before and then I found some quite interesting pages, such as this one: https://themeforest.net/category/wordpress/?term=slut+likes+bbc+in+her+asshole As you can see there are no themes on that topic but nonetheless the webpage exists - along with a heading and some text, etc. What exactly are they trying to do? And why would they even try? I'm puzzled.

177 Karenjix  
welcome you what about oral sex you tell me to Cuny and I'll give you a Blowjob my nickname (Vitalinka96)

Copy the link and go to me.... bit.ly/2t1WRp7

8363724

176 Thailandi-duh  
Тайланд – красивая страна, привлекающая туристов своей красивой природой. У западного побережья находится о-в Пхукет, куда прибывает основная часть туристов. Основное достоинство этого курорта - это Андаманское море, с прозрачной водой, чистая, насыщенного бирюзового оттенка.
Наиболее посещаемые пляжи это Патонг и Камала. Для детского отдыха больше подойдет пляж Камала, так как он наименее шумный и людный, рядом с ним отсутствуют дороги и отели. А пляж Патонг наоборот не такой уж тихий, на нём функционируют магазинчики, дискотеки и клубы, но зато добраться до этого пляжа легко и просто. Стоит отметить, что на обоих пляжах нет навязчивых торговцев, помоек, камней, что доставляет наибольшее удовольствие.
Достопримечательностей на острове Пхукет не много, лишь несколько старинных храмов. Из развлечений нужно отметить подводное плаванье с аквалангом, которое позволяет увидеть богатство морского мира. Также остров знаменит экскурсионными турами: заповедники Као-Сок и Као-Лак, сафари, верхом на слоне, это все не оставит скучающим ни одного отдыхающего. Наилучшее время для поезки – с октября по апрель, в это время маловероятны дожди и температура более благоприятная.

Паттайя - шумные вечеринки

Курорт Паттайя по посещаемости не уступает Пхукету, но кординально отличается от него. Вода в море на всех пляжах в Паттайе весьма грязная с мутной зеленоватой водой, однако рядом есть несколько островов, где вода кристально чистая. Добраться до острова можно на пароме, дорога занимает минут 50-60 в одну сторону. Но не смотря на все все пляжи в Паттайе битком людей, сложно будет найти свободное место, в море практически никто не купается, все туристы только принимают солнечные ванны.
В отличие от Пхукета- Паттайя напртив насыщена достопримечательностями. Наиболее общеизвестные и массовые – храм Большого Будды и храм Истины. Помимо старинных исторических шедевров, нужно посмотреть на фермы слонов и крокодилов. Но самое важное, чем прославилась Паттайя – шумные вечеринки. Удивительная улица «красных фонарей» настоящая визитная карточка курорта. В каждом доме здесь клубы, дома терпимости, представления на улице, шоу ледибоев и многое другое.
Любителям магазинов больше понравится здесь, чем на острове Пхукет, потому что построено очень много магазинов. Что касается продуктов, особенно фруктов, в Паттайе цены заметно дешевле, а качество почти не отличаются.

Отдых в Тайланде впечатляет туристов на каждом курорте, это та самая страна, которую обязательно стоит посетить.
Источники:
http://migrants.in/raznoe/noch-v-fenshuj-ostrov-penang.html
http://dirdiredelim.com/member.php?u=46601
http://www.cydak.ru/digest/977.html

175 Jeffreydigup  
http://www.toplombard.com.ua/

174 MelvinBialk  
http://www.toplombard.com.ua/

173 advino  
Bravo, hai appena visitato brillante idea
http://amandawilliams7.wordpress.com/
http://evan9d.tumblr.com/
http://open-ee.com/forums/viewtopic.php?f=10&t=241825
http://www.sexybang.top/

172 Brianundor  
http://www.toplombard.com.ua/

171 Lonnieboife  
http://www.toplombard.com.ua/

1-10 11-20 21-30 ... 161-170 171-180
Ім`я *:
Email *:
Код *: