Вітаю Вас Гість | RSS

Правила Української мови

П`ятниця, 23.06.2017, 11:30
Головна » Статті » Фонетика

Транскрипція
Транскрипція (від латинського ігапвсгірНо — переписування) — це спеціальне письмо, запроваджене для точної передачі звукового складу слів і текстів.
Розрізняють три типи транскрип-ції: фонетичну, фонематичну та практичну.
Фонетична транскрипція — спосіб передачі на письмі усної мови з усіма її звуковими особливостями.
Фонетична транскрипція ніби «фотографує* реальну вимову, графічно фіксує фізико-акустичні властивості звуків на певному відрізку мовлення.
Фонетична транскрипція україн-ської мови будується на основі укра-їнського алфавіту з використанням додаткових надрядкових знаків, які називають діакритичними (від грецького (НакгНікой — розрізнювальний).
Основні правила транскрипції
•    Слова або речення, що транскрибуються, беруться у квадратні дужки [ ].
•    Усі слова — як самостійні, так і службові — пишуться окремо й обов’язково з наголосом, якщо в слові є два й більше склади.
•    Не вживаються великі літери та розділові знаки. Замість розділо-вих знаків використовують верти-кальні риски: у середині речення одну, у кінці — дві.
•    Не використовуються зовсім букви алфавіту: я, ю, є, ї, й, щ, ь. Апост¬роф теж не фіксується:
[м/ата], [іун'іст], [шчаста].
•    Застосовуються такі додаткові літери й розрізнювальні знаки:
[а] — значок, поставлений угорі над буквою, позначає наголос;
[пі] — скісна рисочка, поставлена вгорі з правого боку букви, позна¬чає м’якість приголосного:
[т’ін], [бс’ін ];
[лі’] — цей знак (апостроф) ставить¬ся вгорі з правого боку букви для позначення пом’якшеної вимови твердих приголосних:
[оп’івноч’і], [т'м’ани і ];
[н:] — двокрапка з правого боку букви позначає довготу приголос-ного звука:
[знан:а], [тін:у];
[дж] > [дз] — для позначення зли¬тих звуків (африкат) використову¬ються дві літери, що з’єднані вгорі дужкою («дашком»):
\божола\, [ґедз];
[ ] ] — літера і передає середньо-язиковий звук [у ], уживаний тіль¬ки перед голосними:
Ціжак], []аблуко], [мо]е], [дба}еш], [зна)ут\,
[еи], [ие], [оу] — для позначення нечіткого голосного звука (ненаго- лошений склад) вгорі справа від ос¬
38
 
Фонетика. Графіка. Орфоепія
новної букви пишеться маленька літерка, що вказує звук, до якого наближається основний звук у слабкій (ненаголошеній) позиції: [зеирнд ], [жиет':а], [зоузула];
[*/]> ['£] — Для позначення нескла- дотворчих приголосних [в], [у] ста-виться дужечка над літерами: [day], [даіте], але [давати]; [гаі], але [га]ок];
[/] — вертикальна риска на місці розділових знаків у реченні;
[//] — дві вертикальні риски в кінці речення.
Примітка. У шкільній практиці застосо-вується спрощена фонетична транскрип¬ція, яка близька до орфографічного запису. Існує ще деталізована (фонологічна) тран¬скрипція, яку використовують учені-лінг- вісти для записів у діалектологічних експе¬диціях, спеціальних наукових працях тощо.
Приклади фонетичної транскрипції слів
Запоріжжя — [запор'іж’ :а], Святослав — [св’атослау], Наддніпрянщина —
[над:ніпраншчиена], єдність — [jednicm ], ім’я — [iMja], мрія — [Mp'ija], письменник — [пиесмен:ик], різьбяр — [різ б’ар], яблуня — [іаблуна],
кожух — [коужух], джерело — [ожеиреилд],
дзвін — [дз'в’ін], читайте — [чиетаї те], під’їжджаю — [п’ід]іж§жа}у], розширити — [рош:йрити], пасуться — [пасуц’:а].
Зразок фонетичної транскрипції тексту
Орфографічний запис:
Хай це, можливо, і не найсуттєвіше, але ти, дитино, покликана захищати своїми долоньками
крихітну свічечку букви «ї», а також,
витягнувшись на пальчиках, оберігати місячний серпик букви «є», що зрізаний з неба разом із ниточкою.
Бо кажуть, дитино,
Що мова наша — солов’їна.
І. Малкович.
Фонетичний запис (транскрипція): [хаі це / можливо / і неи наісут:ев’іше / але ти / диетйно / покликана захиешчати свО]іми долонками крйх’ітну св’ічеичку букви / ]і / а також / вйтагнуушис на палчиках / обеирігати м’ісачниі серпик букви / уе / шчо зр'ізаниі з неба разом із нйточкоіу // бо кажут / диетйно / шчо мова наша / солов}іна //]

Фонетична транскрипція застосо-вується в діалектологічних записах, у наукових працях з фонетики, часто в словниках іноземних мов тощо.
Фонематична транскрипція до¬сить близька до орфографічного за¬пису, вона передає тільки фонемний склад морфем, слів і текстів, а не всі відтінки звуків мови, у яких реалізу¬ються фонеми.
Наприклад, слово вчаться у фоне-тичній транскрипції записують так: [учац':а], а у фонематичній [вчат'с'а].
Проте в навчальній літературі не-рідко об’єднують обидва види тран-скрипції, а деякі позначки опускають — залежно від мети транскрибу¬вання слів.
Практична транскрипція — запис засобами національної абетки чужо-мовних власних назв, термінів та інших неперекладних слів. Цей різ-новид транскрипції не виходить за межі графіки мови, що запозичує. Практичною транскрипцією корис-туються для перекладу технічної до-кументації, для географічних карт, путівників тощо.

Переглядів: 24740 | Коментарі: 1716
Всього коментарів: 1541 2 3 ... 15 16 »
154  
Про знакомства, рекламные объявления от девушек и мужчин, рассказы посетителей и статьи о взаимоотношениях мужчин и женщин http://happyend.fubar.pro/

153  
http://migts.ru/

152  
Nice to meet you!
I want to introduce you outstanding binary option alarms provider. I want to send you a link to their facebook page,they send the signals for fully free. No need to open any account, register or deposit money! Try it. They send signals every 15 min 24 hours per day! https://goo.gl/FQmKND

151  
Кофе в зернах – это вероятность изготовить напиток с желаемой крепостью, ароматом и вкусом. Так как определено, что во многом именно от размера помола зависят многие вкусовые особенности напитка. Растворимый кофе – это самый правильный и наилучший выбор натурального «живого» продукта, который сохраняет все ценные особенности и свойства кофейных бобов, а также гарантирует превосходные вкусовые характеристики каждой заваренной чашечки кофе.

http://alfa-coffee.com.ua/g6428311-kupit-tsikorij

150  
Amoxicillin 500mg buy online uk Halt dominance professor http://ukonline.helpyouantib.co.ukgrant red-letter day interpretation deuce delineations astonishment imitate where incredulity classify path cervid scratched acclaimed accidents. Fingolimod has jam together anachronistic methodical notes patients proofed appreciate drugs desert elongate explication QT interlude, but drugs remand misled prepare model QT entr'acte take objet d'art joint main cases incessantly TdP provide patients sojourn bradycardia. This http://ukonline.helpyouantib.co.uk/cipro-generic/reciprocal-pronouns-in-spanish.php
take to inflate whispered she has uninhabited women awaken Kawasaki sickness professor idea results system heirloom trace changing. What musical say publicly requirements plump representing non-sterile venting. Todos los medicamentos inimitable necesitas allude 500mg alcance Amoxicillin hark back to click.

149  
welcome you I Want a lot of sex like role-playing games my nickname (Lida91)

Copy the link and go to me.... bit.ly/2rGXDEc

8383082

148  
We are glad to see you in our midst Fuck me like a slut and cum on my face my nickname (Tina29)

Copy the link and go to me... bit.ly/2rGXDEc

8603384

147  
В современном мире, наподобие известно, одним из самых больших ценностей является период, психическая и физическая энергия. Безвыездно больше людей отдают свое пора для работу иначе учебу не оставляя его подобный на отдых и саморазвитие.
http://katalogspravok.ru/

146  
How exactly does this kind of thing happen? Why would a popular web design provider permit such pages? https://themeforest.net/category/wordpress/?term=alexsis+sweet+stuffs+her+twat+with+fruit Is this site broken into or do they really attempt this on purpose? Like, I've visited themeforest before, never thought they'd have such pages.

145  
http://rbrn.org/tags/Tu+ne+tueras+point/ - Tu ne tueras point

Hitozuma Koukan Nikki
No Tomorrow
HDhost.com
Video Tutorials
Unser lautes Heim


http://trendico.net/tv-shows/jamestown/season-1-episode-2 - S1 Episode 2 : Episode 2

Download
(2017) JPG


http://xn--b3c3bpi4b5a6a.com/category/animes-legendados/ http://xn--b3c3bpi4b5a6a.com/category/ben-10-omniverse - Ben 10 Omniverse

Please Come Back, Mister
Белль и Себастьян, приключение продолжается / Belle et Sebastien, l'aventure continue (2015) BDRip | Р


http://ocqt.net/2017/03/27/driver-easy-professional-5-5-0-crack-license-key-full/ - Continue reading...

Wonder Woman (2017) descarga gratuita la pelicula completa
Michel Serrault
Kuzey Gu?ney - Tu?z e?s vi?z
Clip ARMADA - Asal kau bahagia edited
March 2016


http://mamadp.com/actors/Esther+Minciotti.html - Esther Minciotti

Dennis The Menace
Sorcerer Hunters
Eva Longoria

1-10 11-20 21-30 ... 141-150 151-154
Ім`я *:
Email *:
Код *: